Hoe lang duurt een slaapstoornis?

Slaapstoornissen zijn in de meeste gevallen gelukkig niet blijvend. Toch is het doorgaans lastig om te zeggen hoe lang ze aanhouden. Soms treden ze af en toe op en soms duren ze een paar weken. Bij sommige pechvogels kunnen ze echter ook jarenlang blijven voorkomen. Een slaapstoornis hangt met verschillende factoren samen. Zo kunnen psychische problemen een mogelijke oorzaak zijn, zoals spanningen en stress op het werk of thuis. Ook een depressie kan de oorzaak zijn van slapeloosheid. Lichamelijke aandoeningen kunnen eveneens verantwoordelijk zijn voor een slaapstoornis. Hierbij valt te denken aan hormonale aandoeningen, problemen met de ademwegen (waaronder apneu) of hart- en vaatziekten. Het is essentieel om de oorzaak van de stoornis zo snel mogelijk vast te stellen, want alleen dan kunnen de juiste maatregelen tijdig worden genomen.

Scroll naar boven