Yoga bij slaapstoornissen

Slaapstoornissen hebben vaker een psychische dan puur fysieke oorzaak. Daardoor is het vaak goed mogelijk om de stoornis zonder medicijnen te bestrijden. Voornamelijk ontspanning is in dit geval belangrijk, evenals het verwerken van belastende ervaringen en de druk uit het dagelijks leven. Een effectieve ondersteuning biedt Yoga. Deze sportstijl uit het verre oosten is inmiddels ook in Europa zeer populair en kan ook prima worden beoefend door beginners.

Wat is Yoga?

Bij yoga gaat het slechts voor een deel om ontspanning en meditatie. In de eerste plaats steekt namelijk een filosofische leermethode uit India achter deze leer, die naast lichamelijke oefeningen ook mentale onderdelen omvat. Bij yoga gaat het erom alle innerlijke krachten te verenigen om ze vervolgens in religieuze zin dichter bij God te brengen – deze laatste stap wordt in de westerse interpretaties van de yoga overigens weggelaten.

De lichamelijke oefeningen waar het bij Europese of Amerikaanse Yoga grotendeels om draait, worden in de Indiase filosofie met Asana’s of Yogasanas aangeduid en vormen slechts een klein deel van de complete yogafilosofie.

Yoga als ontspanningsoefening

Sommige Indiase yogastromingen werken volgens hindoeïstische of boeddhistische principes en gaan van een vereniging van mensen met dezelfde godsdienst uit. Andere stromingen gaan van een algemene ‘wereldziel’ uit. Ieder mens is hier ongeacht zijn religie welkom: ideaal voor mensen die niet op zoek zijn naar religie maar puur ontspanning willen.

Omdat de lichamelijke oefeningen relatief weinig inspanning of kracht vereisen, kan iedereen in principe yoga uitoefenen. Natuurlijk zijn er ook oefeningen die speciaal voor wat lenigere mensen bedoeld zijn. Deze bieden de ideale gelegenheid het eigen lichaam waar te nemen en daarin rust te vinden.

Yogacursus of individuele oefeningen?

Een yogacursus is meestal slechts een beperkte ondersteuning. Het biedt weliswaar basiskennis rondom de verschillende yogaoefeningen en de gelegenheid om mensen te ontmoeten. Maar de meeste yogacursussen vinden niet pas ‘s avonds laat plaats, waardoor het directe ontspannende effect helaas niet voor het in slaap vallen kan worden gebruikt. Een cursus moet meer worden gezien als een belangrijke basis zodat men thuis zelf aan de slag kan met de oefeningen, voornamelijk vlak voor het slapen gaan.

Het verwerken van alle indrukken van de dag wordt hiermee eenvoudiger en zoals iedereen weet is ontspanning een must voor een goede nachtrust. Uiteraard is het ook mogelijk om de grondbeginselen van yoga en meditatie via boeken of een DVD te leren.

Yoga als ondersteuning bij andere middelen

Yoga kan ook positief op slaapstoornissen uitwerken wanneer het als ondersteuning bij andere middelen wordt beoefend. Degenen die al slaapmiddelen gebruiken, hoeven op deze wijze niet volledig op één middel te vertrouwen, maar vinden via yoga een extra manier om te ontspannen. Yogaoefeningen kort voor de inname van een slaapmiddel zorgt ervoor dat de geest op een natuurlijke manier rust kan vinden en de indrukken van de dag kan verwerken, waardoor de slaap wordt toegelaten.

Scroll naar boven